CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

september 07, 2023

Tobii Dynavox har slutfört förvärvet av Rehadapt

Tobii Dynavox AB (publ) (”Tobii Dynavox”) har slutfört det tidigare offentliggjorda förvärvet av de tyska bolagen EIYott GmbH och Rehadapt Engineering GmbH & Co. KG (tillsammans ”Rehadapt”). Transaktionen offentliggjordes den 30 juni 2023.

Tobii Dynavox har slutfört förvärvet av Rehadapt. Efter avtalets ingående har köpeskillingen justerats till 16,6 MEUR på kassa- och skuldfri basis. Betalningen för förvärvet genomförs i två delbetalningar. Idag har den första delbetalningen, motsvarande 95 % av likviden, genomförts och den andra delbetalningen kommer att genomföras inom kommande kvartal. 

Betalningarna sker kontant och finansieras delvis med egna likvida medel och delvis genom utökat tidsbundet lån och användande av befintlig revolverande kreditfacilitet. Utöver köpeskillingen om 16,6 MEUR kommer en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 3,5 MEUR att betalas 12 månader efter transaktionens slutförande kopplat till Rehadapts fortsatta finansiella utveckling. 

Delaina using TD I-Series with Rehadapt mount

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.