CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juni 30, 2023

Tobii Dynavox ingår avtal om förvärv av Rehadapt Engineering för att förbättra monteringslösningar för kommunikationshjälpmedel

Tobii Dynavox AB ("Tobii Dynavox"), världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i de tyska bolagen EIYott GmbH och Rehadapt Engineering GmbH & Co. KG (tillsammans "Rehadapt"). Rehadapt är en global leverantör av monteringslösningar för tekniska hjälpmedel. Tobii Dynavox betalar 15 MEUR kontant på  skuldfri basis. Transaktionen är villkorad med erhållande av relevanta myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor, vilka förväntas vara uppfyllda under tredje kvartalet 2023.

Bakgrund
Rehadapt är en ledande leverantör av medicinskt klassificerade monteringslösningar för tekniska hjälpmedel, såsom fästen och hållare som kan sättas på exempelvis rullstolar. Lösningarna inkluderar både nyckelfärdiga och anpassningsbara produkter för att stödja ett mer oberoende liv. Med över 20 års expertis och innovativ utveckling har Rehadapt byggt ett välrenommerat varumärke och skapat ledande produkter inom området för monteringslösningar. Rehadapts produkter säljs idag tillsammans med Tobii Dynavox produkter samt av många andra företag verksamma inom kommunikationshjälpmedel. Rehadapt har cirka 50 anställda och har huvudkontor i Kassel i Tyskland med ett dotterbolag och distributionscenter i USA. Rehadapts omsättning under 2022 uppgick till cirka 10 MEUR med en justerad EBIT-marginal om cirka 20 %. Säljaren av bolaget, Rehadapts VD Uli Ehlert, kommer att stanna kvar i Rehadapt under en period om minst ett år.

Motiv till förvärvet
Tobii Dynavox anser att det främsta värdet av detta förvärv kommer från accelererad innovation och utveckling av monteringslösningar, som ofta är en integrerad del av kommunikationshjälpmedel. Därutöver skapar förvärvet förutsättningar för ökad försäljning av båda bolagens produkter.

"Vårt främsta mål är att ge alla människor med nedsatt kommunikationsförmåga en egen röst och möjlighet att uttrycka sig själva", säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox. "Tobii Dynavox och Rehadapt har varit framgångsrika partners under många år. Förvärvet kommer att fördjupa detta samarbete ytterligare och ge möjligheter att skapa lösningar som gör det enklare för våra användare att få tillgång till och använda sina kommunikationshjälpmedel. Rehadapt har ett team och en produktportfölj på högsta nivå och kommer att förbli ett självständigt dotterbolag till Tobii Dynavox, som fortsätter att bistå och stödja alla nuvarande kunder och segment på ett oförändrat sätt", fortsätter Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox.

Tobii Dynavox och Rehadapt har starkt kompletterande kärnkompetenser. Tobii Dynavox kärnkompetens finns inom utveckling, försäljning och support av sina kliniskt utvecklade kommunikationshjälpmedel, medan Rehadapts kärnkompetens ligger inom monteringslösningar för tekniska hjälpmedel. Genom att sammanföra kompetensen inom dessa teknologier kan Tobii Dynavox accelerera utvecklingen av lösningar för hela branschen. Både Tobii Dynavox och Rehadapt har globala försäljningsnätverk som kommer att skapa möjligheter för att stärka den operativa förmågan. Kassel i Tyskland är en utmärkt plats för att effektivt kunna tillhandahålla tjänster runtom i Europa. 

"Tobii Dynavox och Rehadapt har en lång framgångsrik historia som partners med liknande drivkrafter och kulturer. Båda företagen har byggts upp kring exceptionella produkter med fokus på att ge ett så meningsfullt liv som möjligt för människor med funktionsnedsättningar", säger Uli Ehlert, VD för Rehadapt. "Vi är stolta över vad vi har åstadkommit som bolag, och med Tobii Dynavox är jag övertygad om att vi kommer att hitta ett bra hem för vår personal, våra produkter, våra kunder och användarna. Jag ser fram emot att ta nästa steg på vår resa", fortsätter Uli Ehlert, VD för Rehadapt.

Köpeskilling, villkor och tidplan för förvärvet samt finansieringen
Tobii Dynavox har idag ingått ett avtal med den enda aktieägaren Uli Ehlert om att förvärva samtliga aktier i Rehadapt. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 15 MEUR och erläggs kontant på skuldfri basis. Därutöver kommer en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 3,5 MEUR att betalas 12 månader efter transaktionens slutförande kopplat till Rehadapts fortsatta finansiella utveckling. Transaktionen är villkorad med erhållande av relevanta myndighetsgodkännanden samt andra sedvanliga villkor, vilka förväntas vara uppfyllda under tredje kvartalet 2023.

För att finansiera förvärvet har Tobii Dynavox utökat sin totala kreditfacilitet hos Swedbank till 800 MSEK genom att teckna och utöka sin kreditfacilitet med ett ytterligare lån om 100 MSEK. Tobii Dynavox kommer att använda detta nya lån och sin revolverande kreditfacilitet för att betala förvärvet.

Om förvärvet
Tobii Dynavox och Rehadapt har varit framgångsrika partners under många år. Förvärvet kommer att fördjupa detta samarbete ytterligare och ge stora möjligheter att skapa lösningar som gör det enklare för våra användare att få tillgång till och använda sina kommunikationshjälpmedel. Med ett gemensamt fokus på att stödja människor i behov av kommunikationshjälpmedel kommer både Tobii Dynavox och Rehadapt att dra nytta av accelererad innovation och utveckling av teknologier för monteringslösningar, som är en integrerad del av lösningar för kommunikationshjälpmedel. Rehadapt kommer att drivas som ett självständigt helägt dotterbolag till Tobii Dynavox under Rehadapts nuvarande ledning.

Denna information är Tobii Dynavox AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:15 CEST, den 30 juni 2023.  
 

Julia communication aid with mount

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.