CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juli 11, 2023

Tobii Dynavox samarbetar med Team Gleason för att hjälpa fler människor med ALS få tillgång till kommunikationshjälpmedel

Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelar att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Team Gleason Foundation, den ledande leverantören av tekniska lösningar för människor med ALS, med syftet att förbättra tillgången till kommunikationshjälpmedel och göra det möjligt för fler att leva ett mer meningsfullt liv. 

Samarbetet fokuserar på att engagera människor med ALS, deras anhöriga och förskrivare av kommunikationshjälpmedel, för att höja nivån på service och support, samt förbättra tillgången till produkter, för att hjälpa fler människor med ALS förbättra sin livskvalitet. Tobii Dynavox ser att det idag finns barriärer för att få tillgång till kommunikationshjälpmedel utan försäkring eller finansiellt stöd, och kommer därför inom ramen för samarbetet fortsätta att donera produkter till människor med ALS för att överbrygga det gapet. 

Företagen kommer även att samarbeta för att öka kännedomen om behovet av stöd för människor med ALS och engagera anhöriga, förskrivare, samarbetspartners och andra intressenter, vid konferenser samt andra marknadsföringsaktiviteter. 

Team Gleason och Tobii Dynavox har samarbetat framgångsrikt sedan 2012, och har tillsammans hjälpt tusentals människor med ALS. Som ledare inom sina områden, har deras metod för att starta med användarens behov resulterat i förbättrade levnadsvillkor för personer med ALS. Som ett resultat av den betydelsefulla Steve Gleason Act, som båda företagen arbetade för att förverkliga, har fler fått tillgång till kommunikationshjälpmedel. Tobii Dynavox och Team Gleason har även samarbetat vid utvecklingen av det ögonstyrda kommunikationshjälpmedlet för iPadOS, TD Pilot. Genom att fördjupa samarbetet ytterligare kan organisationerna använda sin kombinerade unika expertis och breda nätverk för att hjälpa fler användare och förskrivare mer effektivt. 

”Tobii Dynavox samarbete med Team Gleason gör det möjligt för oss att nå fler människor med ALS och förenkla processen för att få tillgång till kommunikationshjälpmedel”, säger Tara Rudnicki, President för Nordamerika på Tobii Dynavox. ”Samarbetsavtalet är ett bevis på våra gemensamma värderingar, långa historia och starka engagemang för att hjälpa människor med ALS”. 

”Eftersom ALS är en progressiv sjukdom som ofta utvecklas snabbt och kan påverka rösten, är det oerhört viktigt att ge snabb tillgång till kommunikationshjälpmedel. Genom detta samarbete sammanför vi expertis och resurser från två organisationer med en gemensam historia av att leverera de mest robusta produkterna och tjänsterna för att hjälpa människor med ALS”, säger Blair Casey, Executive Director på Team Gleason. 

Team Gleason grundades av den före detta spelaren i amerikansk fotboll (NFL), Steve Gleason, som diagnosticerades med ALS år 2011. Organisationen har levererat produkter och tjänster för över 20 miljoner dollar i form av aktiviteter, teknik, utrustning och vårdtjänster till över 30 000 människor med ALS. 

Kommunikationshjälpmedel som stöder människor med ALS   

Det är av största vikt att kunna kommunicera när kroppen bryts ner av ALS. Tobii Dynavox har nyligen introducerat ett flertal nya produkter och tjänster som är riktade till personer med ALS: 

  • Det ögonstyrda kommunikationshjälpmedlet TD I-Series lanserades i maj 2023, för att ge användare en röst, möjligheten att kommunicera på ett enkelt sätt med ögonen, och leva ett mer oberoende liv. 
  • I maj 2023 lanserade Tobii Dynavox dotterbolag Acapela Group my-own-voice 4, en webbaserad applikation för voice-banking, som gör det möjligt för människor som kommer att förlora sin röst att spela in en syntetisk, personlig kopia av den egna rösten på bara 10 minuter 
  • Under 2022 integrerades my-own-voice med Tobii Dynavox nya talgenererande app TD Talk, för att göra det enkelt för användare att skriva meddelanden med ögonen och spela upp den egna personliga rösten genom de integrerade högtalarna i företagets kommunikationshjälpmedel. TD Talk finns tillgängligt för Windows-baserade TD-Series och iPadOS-baserade TD Pilot för att erbjuda valfrihet inom operativsystem. 

Om Team Gleason 
Team Gleason Foundation grundades av den före detta spelaren i det amerikanska fotbollslaget New Orleans Saints (NFL), Steve Gleason, efter han fått sin diagnos med amyotrofisk lateralskleros (ALS) 2011. Team Gleasons mission är att förättra livet för människor med ALS genom att leverera innovativa tekniska lösningar och utrustning, samt att möjliggöra bättre livskvalitet. Team Gleason är den ledande leverantören av tekniska lösningar för människor med ALS. För mer information om hur människor med ALS kan få hjälp att inte bara fortsätta leva, utan även leva mer meningsfulla och produktiva liv, besök www.TeamGleason.org 

 

TD-Pilot Layne
TD-I-Series Delaina TD-Phone

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.