CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

februari 21, 2024

Tobii Dynavox uppdaterar finansiella mål

Tobii Dynavox AB, (publ) (“Tobii Dynavox”) världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelade idag att företagets finansiella mål och utdelningspolicyn uppdateras. Enligt de nya målen förväntas Tobii Dynavox intäkter att växa med i genomsnitt 20% årligen och leverera en rörelsemarginal som uppnår och överstiger 15%.

Tobii Dynavox styrelse har uppdaterat de finansiella målen och utdelningspolicyn för att de ska avspegla företagets utveckling och prognoser på ett bättre sätt. 

De uppdaterade finansiella målen, med en tidshorisont på 3-4 år lyder: 

•    Att i genomsnitt öka intäkterna med 20% per år, justerat för valutaeffekter, inklusive bidrag från förvärv
•    Att leverera en rörelsemarginal som uppnår och överstiger 15%

Den uppdaterade utdelningspolicyn är att distribuera minst 40% av tillgänglig nettovinst till aktieägare, i form av utdelningar, återköp av aktier eller jämförbara åtgärder. 

Fredrik Ruben, VD på Tobii Dynavox, kommenterar: ”Sedan vi satte våra nuvarande finansiella mål 2021 har bolaget och marknaden fortsatt att utvecklas på ett för oss gynnsamt sätt. Vår finansiella position är stärkt, vi växer betydligt snabbare än tidigare och vi känner stor tilltro till vår lönsamhetsutveckling. När vi nu går in i en ny fas i företagets utveckling blir även utdelning till aktieägarna aktuellt.”

Mer information om de uppdaterade målen kommer att ges på Tobii Dynavox Kapitalmarknadsdag som äger rum idag, den 21 februari, 2024 kl 09:00 i Stockholm. En inspelning av presentationen tillsammans med övrigt material kommer att finnas tillgängligt på Tobii Dynavox Investor Relations-webbsida den 22 februari.

Som bakgrund: 
De tidigare finansiella målen, som nu uppdateras, är: 
•    Att öka intäkterna med mer än 10% i genomsnitt per år (valutajusterat)
•    Att uppnå och upprätthålla en rörelsemarginal som överstiger 15% 
•    Att upprätthålla en nettoskuldsättningsgrad om 2,5x (+-0,5x) över de senaste 12 månadernas EBITDA
•    Utdelningspolicy: ”att i första hand återinvestera företagets vinst och använda den för ett flertal tillväxtmöjligheter som identifierats av styrelsen i närtid (både organiska och icke organiska). Styrelsen kommer att utvärdera möjligheten till utdelningar kontinuerligt, samtidigt som potentiella förvärv och andra strategiska alternativ övervägs. 

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 kl. 08:00 CET. 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.