CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

mars 28, 2024

Tobii Dynavox AB föreslår namnbyte till moderbolaget

Styrelsen för Tobii Dynavox AB (publ) föreslår att namnet på den svenska legala enheten noterad på Nasdaq Stockholm ändras till Dynavox Group AB. Namnbytet är villkorat av beslut på årsstämman den 3 maj 2024 och offentliggjordes i kallelsen till årsstämman tidigare idag.

 

Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra för investerare och för nya talanger i Sverige att bolaget är skilt från Tobii AB. De två bolagen, Tobii Dynavox AB och Tobii AB, separerades juridiskt i en noteringsprocess i december 2021.Förändringen påverkar inte på något sätt det nära och framgångsrika samarbetet mellan bolagen kring leverans av eyetracking-komponenter till kommunikationshjälpmedel.

 

– Jag tycker att det är viktigt att undanröja all förvirring mellan bolagen och göra det tydligt för investerare och nya talanger vilka vi är. Detta kommer att hjälpa oss att skapa mer värde, både för våra ägare och för våra kunder. I takt med att vi fortsätter att växa kommer vi att kunna hjälpa fler människor med funktionsnedsättningar att få en röst och göra det de en gång gjorde eller aldrig trodde var möjligt, säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox.

 

Namnbytet berör endast koncernens moderbolag. Koncernens kundinriktade verksamhet kommer att förbli oförändrad under de nuvarande kommersiella varumärkena, inklusive "Tobii Dynavox" (kommunikationshjälpmedel), "Acapela group" (syntetiska röstlösningar) och "Rehadapt" (monteringslösningar).

 

Om årsstämman godkänner ändringen av bolagsordningen den 3 maj 2024 kommer införandet av det nya namnet och eventuella ändringar av bolagets kortnamn på Nasdaq Stockholm att kommuniceras separat i vederbörlig ordning.

 

 

Om Tobii Dynavox

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida:Tobii Dynavox Investerarrelationer 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.