CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 08, 2024

Tobii Dynavox publicerar årsredovisning för 2023

Tobii Dynavox AB (Publ) publicerade idag årsredovisningen för 2023 på webbsidanTobii Dynavox Investerarrelationer. Dokumentet innehåller även Tobii Dynavox hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport. Den svenska årsredovisningen finns också tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox, kommenterade:

- Jag är stolt över att kunna berätta att Tobii Dynavox hade det mest framgångsrika året hittills. Det är ett resultat av att vårt team lyckats skala upp verksamheten effektivt, vilket visar att vi kan ge ännu fler människor runt om i världen en röst

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobii Dynavox hemsida under finansiella rapporter. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023. 

 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 09:30 CEST.

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.