CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

november 30, 2021

Tobiis kapitalmarknadsdag 2021 - Två ledande företag i starka tillväxtbranscher

Tobii arrangerar idag sin kapitalmarknadsdag 2021 på Helio GT30 i Stockholm. Presentationer av bolagsledningen kommer att beskriva de unika kvaliteterna hos både Tobii remainco och Tobii Dynavox, ge en översikt av de växande marknaderna och visa varför båda dessa företag kommer att förändra världen. Tobii remainco offentliggjorde sitt mål att nå 1,5 miljarder SEK i intäkter 2025 och nå EBIT break-even under 2023. 

Från och med den 9 december 2021 kommer Tobii remainco och Tobii Dynavox att handlas som separata bolag på Nasdaq Stockholm. Tack vare organisationer som kommer att vara mer fokuserade, bli mer agila och få större befogenheter, har båda delarna som fristående företag potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången, och därmed skapa betydande aktieägarvärde. 

"Jag är väldigt exalterad över utsikterna för Tobii Dynavox som ett fristående företag och vår fortsatta strävan att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att göra det de en gång gjorde, eller aldrig trodde var möjligt", säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox. "Vår marknad är avsevärt underpenetrerad. Globalt behöver cirka 50 miljoner individer kommunikationshjälpmedel för att interagera effektivt, men endast 2% av diagnostiserade personer får tillgång till kommunikationshjälpmedel på grund av låg kännedom och bristfälliga finansieringslösningar." 

"Vi går nu in i Tobiis nästa fas med en utökad ambition att vara både den globala ledaren inom eyetracking och pionjären inom Attention Computing", säger Anand Srivatsa, tilltänkt VD för Tobii AB. "Eye tracking och Attention Computing är kraftfulla tekniker som kommer att möjliggöra och driva disruption och innovation inom ett brett spektrum av applikationsområden. Vi har metodiskt investerat i att bygga ett fantastiskt team, uppnå tekniskt ledarskap och etablera världsledande positioner på flera marknader. Tobii står nu inför en längre period med snabbare än historisk tillväxt." 

Finansiella mål och finansiell ställning för Tobii remainco 

Tobii remainco offentliggjorde idag sitt mål att nå 1,5 miljarder SEK i intäkter 2025 och att nå EBIT break-even under 2023. 

Under oktober och november har Tobii gjort flera koncerninterna transaktioner, återbetalat sitt obligationslån och genomfört en nyemission främst för att finansiera nyligen gjorda förvärv. På proformabasis, justerat för dessa transaktioner, skulle Tobii remaincos nettokassa per den 30 september 2021 ha varit 467 MSEK, exkl. IFRS 16 skulder. 

Program för kapitalmarknadsdagen 2021 (CET) 

Presentationerna börjar 09:30 CET med att Tobii Dynavox presenterar sin verksamhet. Tobii remainco inleder sina presentationer 13:30 CET och väntas avsluta senast 16:30 CET. Båda sessionerna kommer att erbjuda möjlighet att ställa frågor. 

Länk till livestream 

Alla presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att streamas live på följande länk (https://vimeo.com/650402932/e85798ee3f). Det kommer att vara möjligt att ställa skriftliga frågor i Q&A-funktionen på streamingtjänsten. 

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.