CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

oktober 04, 2022

Tobii Dynavox tecknar refinansieringsavtal klassat som socialt lån

Tobii Dynavox AB (publ) (”Tobii Dynavox”) har tecknat ett treårsavtal med Swedbank med samma finansieringsram som tidigare, 700 MSEK. Kreditfaciliteterna är klassade som sociala lån enligt LMA Social Loan Principles (SLP). Klassningen innebär att Tobii Dynavox uppfyller SLP:s kriterier som ett företag som bidrar till samhällsutvecklingen genom hållbara sociala satsningar. 

Ramen fördelas på ett tidsbundet lån om 500 MSEK och en revolverande kredit som uppgår till 200 MSEK. Den senare kan nyttjas både för rörelsefinansiering i form av en checkräkningskredit och för finansiering av förvärv. Löptiden är tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Det nya avtalet gäller från och med den 3 oktober 2022.

Räntevillkoren är liknande de som gällde i det föregående finansieringsavtalet med Swedbank. Låneavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier, åtaganden och restriktioner med förbehåll för vissa överenskomna undantag och kvalificeringar.
 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.