CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 08, 2024

Tobii Dynavox publicerar årsredovisning för 2023

Tobii Dynavox AB (Publ) publicerade idag årsredovisningen för 2023 på webbsidanTobii Dynavox Investerarrelationer. Dokumentet innehåller även Tobii Dynavox hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport. Den svenska årsredovisningen finns också tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox, kommenterade:

 

- Jag är stolt över att kunna berätta att Tobii Dynavox hade det mest framgångsrika året hittills. Det är ett resultat av att vårt team lyckats skala upp verksamheten effektivt, vilket visar att vi kan ge ännu fler människor runt om i världen en röst

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobii Dynavox hemsida under finansiella rapporter. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023. 

 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 09:30 CEST.

 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.