CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 27, 2022

Tobii Dynavox delårsrapport för första kvartalet 2022

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för första kvartalet 2022. 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben: 

"Det första kvartalet präglades av flera viktiga händelser samtidigt som pandemin inledningsvis fortsatte att tynga verksamheten och resultatet. Mot slutet av perioden såg vi dock tydliga tecken på en ökad tillväxttakt i vår nordamerikanska affär genom de lättade restriktionerna. Det underliggande behovet av våra produkter är stort och fortsätter att växa, vilket ger oss tillförsikt inför det kommande året."

KVARTALET JANUARI-MARS 2022 

  •  Intäkterna växte organiskt 9% till 246 MSEK (207).  
  •  Bruttomarginalen uppgick till 64% (67%).  
  •  Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (28), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0% (13,5%). 
  •  Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -28 MSEK (48). 
  •  Resultatet per aktie var 0,09 SEK (0,16) före utspädning och 0,09 SEK (0,16) efter utspädning 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

  • I mars meddelades att förvärvet av det belgiska bolaget Acapela Group planeras att slutföras den 29 april 2022 då affären godkänts av relevanta myndigheter och alla förutsättningar för avtalet har uppfyllts. 
  • I februari lanserades en ny version av TD I-110, vår storsäljande pekskärmsprodukt som är en klar uppgradering i tålighet och kraftfull prestanda.  
  • I januari ingick koncernen ett strategiskt samarbete med Tencent-ägda Sogou. Sogou används av över 600 miljoner för att skriva på Mandarin på datorer och mobila enheter. Genom samarbetet inkluderas nu även personer som använder Tobii Dynavox ögonstyrning i tekniken.  
  • Mikael Bäckström utsågs till ny Chief People and Sustainability Officer 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

  • Den 1 april förvärvade koncernen 100% av aktierna i det irländska företaget Obear Technologies Limited, verksamt under företagsnamnet Safe Care Technologies. Bolaget är återförsäljande partner till Tobii Dynavox på Irland. 

VD-KOMMENTAR 

Det första kvartalet präglades av flera viktiga händelser samtidigt som pandemin inledningsvis fortsatte att tynga verksamheten och resultatet. Mot slutet av perioden såg vi dock tydliga tecken på en ökad tillväxttakt i vår nordamerikanska affär genom de lättade restriktionerna. Det underliggande behovet av våra produkter är stort och fortsätter att växa, vilket ger oss tillförsikt inför det kommande året. 

Under främst kvartalets första hälft ledde smittspridningen av omikron och restriktioner till att våra möjligheter att träffa kunder, förskrivare och användare fortsatte att begränsas. Utmaningar inom logistik och komponentförsörjning innebar i linje med förgående kvartal en lägre bruttomarginal än normalt. Genom att vi tagit ett strategiskt beslut att öka vårt färdigvarulager för att minimera risken för leveransproblem utgjorde det ingen begränsande faktor för försäljningen. 

Trots den besvärliga pandemisituationen under främst januari och februari växte våra intäkter organiskt med 9 procent i kvartalet. Försäljningen av kommunikationshjälpmedel i Nordamerika fort-satte att utvecklas väl med en stadig tillväxt i både intäkter och nya försäkringsansökningar. De lättade restriktionerna märktes tydligt i en högre tillväxttakt för affärsvolymen mot slutet av kvartalet. Övriga marknader, inklusive våra specialundervisningsprodukter, tyngdes liksom tidigare kvartal av fortsatta pandemirelaterade effekter. 

Den Apple-baserade kommunikationsenheten TD Pilot som lanserades i mitten av november har fått ett positivt mottagande på marknaden. Det medicinskt klassificerade hjälpmedlet gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att kontrollera en iPad med ögonen. Som vi tidigare kommunicerat dröjer det troligen till sommaren innan försäljningen kommer igång eftersom den primärt säljs som ett förskrivet hjälpmedel där handläggningsprocessen ofta är lång. 

FLERA VIKTIGA HÄNDELSER  

I januari ingick vi ett strategiskt samarbete med Tencent-ägda Sogou. Genom att använda vår mjukvara TD Control är det nu möjligt att använda Sogou Input Method, som har över 600 miljoner användare, för att med hjälp av ögonstyrning kunna skriva på Mandarin. Det innebär ett betydande framsteg när det gäller tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar i Kina.  

I mitten på februari lanserade vi en ny version av TD I-110, vår pekskärmsbaserade storsäljare inom kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar som autism, cerebral pares och afasi. Lanseringen innebar en klar uppgradering av den medicinskt klassade I-110, inte minst när det gäller tålighet, batterikapacitet och hastighet.  

Förvärvet av Belgiska Acapela Group fick som väntat grönt ljus av relevanta myndigheter i slutet av kvartalet och kommer slutföras den 29 april. Bolaget är en global leverantör av syntetiska röster och AI-driven teknik för röstsyntes. Affären innebär att vi adderar Acapelas innovativa team och ledande produkter till Tobii Dynavox. Därmed kan nya och viktiga lösningar skapas för våra an-vändare.  

Vårt köp av Safe Care Technologies i början på april innebär att vi kommer närmare våra kunder på den irländska marknaden och kan därmed hjälpa fler människor med kommunikativa funktionsnedsättningar. Affären är i linje med vår strategi att komplettera den organiska tillväxten med förvärv som innebär att vi kommer närmare våra slutkunder. Safe Cares fokus på att utbilda marknaden kring de ofta livsförändrande möjligheterna med våra produkter passar oss väl. 

Vår affärsmässiga exponering mot Ryssland och Ukraina är obetydlig. Icke desto mindre genom-syras hela organisationen av ett stort engagemang för Ukraina. Genom vår omfattande expertis inom kommunikationshjälpmedel kan vi assistera för att övervinna språkbarriärerna som uppstår med de enorma flyktingströmmarna. En viktig del av detta är de kommunikationskartor mellan ukrainska och en rad olika språk som vi publicerat på nätet för att kunna skrivas ut lokalt. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, inte minst för deras helhjärtade engagemang i att förbättra våra användares vardag. Jag ser fram mot ett fortsatt intensivt år.  

Fredrik Ruben, VD 

Webbpresentation 
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 07.30 CET. 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.