CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 29, 2022

Tobii Dynavox har idag slutfört förvärvet av det belgiska bolaget Acapela Group

Tobii Dynavox AB (publ) (”Tobii Dynavox”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Acapela Group. Transaktionen offentliggjordes av Tobii AB genom ett pressmeddelande den 28:e oktober 2021. 

Den 22 mars 2022 offentliggjorde Tobii Dynavox att förvärvet godkänts av relevanta myndigheter och att transaktionen därför förväntades slutföras den 29 april 2022. Tobii Dynavox meddelar idag att förvärvet av Acapela Group framgångsrikt slutförts. 

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare uppgick köpeskillingen till 9,8 MEUR, inklusive kassa och skulder och betalades kontant och finansierades delvis med egen kassa och delvis genom befintlig revolverande kreditfacilitet.  

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.