CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

mars 22, 2022

Tobii Dynavox slutför förvärvet av Acapela Group

Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelar idag att förvärvet av det belgiska bolaget Acapela Group slutförs den 29 april i år. Förvärvet har nu godkänts av relevanta myndigheter, inklusive den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition and Markets Authority). 

I oktober 2021, ingick Tobii Dynavox avtalom att förvärva samtliga aktier i det belgiska företaget Acapela Group, en global leverantör av röstsyntes och digitala röster. Samtidigt sökte Tobii Dynavox proaktivt regulatoriskt godkännande av förvärvet hos brittiska CMA, som nu har beslutat att förvärvet ej kräver vidare utredning. Efter att affären nu även givits klartecken från övriga relevanta myndigheter, har alla förutsättningar för förvärvet uppfyllts, och förvärvet kommer formellt att slutföras den 29 april i år. 

”Vi är mycket glada över att gå vidare med förvärvet av Acapela Group,” säger Fredrik Ruben, VD på Tobii Dynavox. “Tillsammans kommer Tobii Dynavox och Acapela Group att arbeta med både befintliga och nya kunder till Acapela Group, och ge människor med kommunikationsutmaningar möjligheten att få en unik röstidentitet och chansen att vara den person de vill vara”. 

Remy Cadic, VD på Acapela Group, tillägger: “det största värdet som vi kan tillföra kommunikationshjälpmedel är att öka innovationstakten för att snabbare tillhandahålla röster som är representativa för människor runtom i världen”. 

Om förvärvet 

Tobii Dynavox och Acapela Group har samarbetat framgångsrikt i många år. Förvärvet kommer att fördjupa relationen ytterligare, med ökade möjligheter att utveckla lösningar som gör det möjligt för våra användare att skapa sin egen röstidentitet och kunna uttrycka sig tydligt, personligt och effektivt på det sätt de vill. Med en gemensam passion för att leverera syntetiska röster av högsta kvalitet till personer med kommunikationsnedsättningar, kommer både Tobii Dynavox och Acapela Group att dra nytta av accelererad innovationstakt och utveckling av lösningar för röstsyntes, en mycket viktig del av kommunikationshjälpmedel. Acapela Group kommer även fortsättningsvis att drivas som ett självständigt helägt bolag under nuvarande ledning. 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den klockan 08:30 CET, den 22 Mars 2022.    

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.