CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

maj 13, 2024

Tobii Dynavox ingår avtal om förvärv av Link Assistive och får direkt närvaro i Australien och Nya Zeeland

Tobii Dynavox AB (publ), ("Tobii Dynavox"), världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, har idag ingått avtal om att förvärva all affärsverksamhet och alla tillgångar i sin återförsäljningspartner Link Assistive Pty Ltd och Link Assistive New Zealand Limited (”transaktionen”). Transaktionen för Tobii Dynavox närmare sina kunder på marknaderna i Australien och Nya Zeeland samt gör det möjligt att stödja personer med funktionsnedsättningar att kommunicera på ett mer effektivt sätt. Transaktionen förväntas slutföras under det andra halvåret 2024.

Bakgrund och motiv till förvärvet
Link Assistiveär den ledande leverantören av kommunikationshjälpmedel och tjänster till kunder i Australien och Nya Zeeland. Link Assistive har vuxit under det senaste decenniet till för närvarande 21 anställda och har sitt huvudkontor i Adelaide, Australien, med ett lokalt försäljningskontor i Perth och personal som utgår från flera andra platser i Australien och Nya Zeeland. Tobii Dynavox lösningar utgör majoriteten av Link Assistives intäkter eftersom bolagen har samarbetat under många år. Link Assistives omsättning 2023 var över 8 miljoner AUD med en justerad EBIT-marginal på 10 %. Tobii Dynavox betalar säljaren 8 miljoner AUD kontant vid tillträdet, med en potentiell tilläggsköpeskilling efter en period om två år. Säljaren och grundaren, Bas Tijdhof, kommer att vara VD för Tobii Dynavox Pty Ltd som bedriver verksamhet under namnet Link Assistive under en period om minst två år. Efter slutförandet av transaktionen kommer cirka 40 % av Link Assistives intäkter och 100 % av dess vinst att bidra till Tobii Dynavox konsoliderade resultat.

- Jag är mycket glad över att välkomna Link Assistive till Tobii Dynavox-familjen, säger Nils Normell, President Tobii Dynavox, Europe & Rest of the World. Vårt samarbete under det senaste decenniet har varit mycket starkt och jag är ständigt imponerad av Link Assistive-teamets engagemang och tillväxt. Våra senaste förvärv av återförsäljare i Irlandoch Danmark har på ett effektivt sätt stöttat fler människor som behöver kommunikationshjälpmedel. Eftersom Australien är en av de starkaste marknaderna för kommunikationshjälpmedel kommer vi att vara positionerade för att realisera marknadspotentialen och ge fler människor möjlighet att göra sin röst hörd genom närmare samarbete.

- Link Assistive och Tobii Dynavox har under många år samarbetat för att ge människor i Australien och Nya Zeeland en röst, säger Bas Tijdhof, grundare och VD för Link Assistive. När jag grundade Link Assistive 2008 var mitt mål att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till kommunikationshjälpmedel av hög kvalitet.  En naturlig utveckling av detta partnerskap är att Link Assistive blir en del av Tobii Dynavox-familjen så att vi kan hjälpa ännu fler australiensare och nyzeeländare med enastående service och högkvalitativa hjälpmedel. Jag ser fram emot att vara en del av Tobii Dynavox växande globala team och deras engagemang i att tillhandahålla kommunikationshjälpmedel till personer som behöver en röst.

Detaljer om transaktionen
Den initiala köpeskillingen om 8 miljoner AUD kommer att betalas kontant och finansieras med Tobii Dynavox egen kassa, men huvudsakligen genom en befintlig revolverande kreditfacilitet. Dessutom kan en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 5 miljoner AUD betalas kontant till säljaren baserat på finansiell prestation under en period om två år efter slutförandet av transaktionen Slutförandet av transaktionen är villkorat av relevanta myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor. Slutförandet förväntas ske under det andra halvåret 2024.


Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 07:30 CEST.
 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.