CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juni 27, 2022

Tobii Dynavox ger människor med ALS möjlighet att skapa sin egen syntetiska röst inom några minuter

Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, lanserar idag en ny lösning för ”voice banking” som används i programvaran TD Talk. Genom att använda dotterbolaget Acapela Groups lösning My Own Voice kan personer med sjukdomar som ALS skapa en personlig syntetisk röst och använda den direkt i TD Talk.

För personer som har diagnostiserats med ALS eller andra diagnoser som leder till talsvårigheter, är det avgörande att kunna spela in sin röst och skapa en syntetisk variant av rösten innan den går förlorad, och på så vis behålla en stor del av den egna identiteten. Tidigare har möjligheten att skapa en egen syntetisk röst, så kallad "voice banking", ofta blivit tillgänglig alltför sent eftersom det har varit beroende av att använda ögonstyrda kommunikationshjälpmedel, som ofta förskrivs först när människor med ALS redan har börjat förlora rösten. I tillägg får de som har skapat en syntetisk röstkopia ofta vänta länge på förskrivning av ett ögonstyrt hjälpmedel, trots att de långt tidigare förlorat rösten.

Eftersom TD Talk kan laddas ner och användas med både pekskärm och ögonstyrning på vanliga surfplattor, kan de som fått en diagnos som resulterar i förlorad röst nu enkelt spela in den egna rösten direkt vid diagnos. Endast 50 fraser behöver spelas in för att säkerställa och spara den unika rösten, vilket vanligtvis kan göras på mindre än 30 minuter. De inspelade fraserna används sedan för att enkelt skapa en egen syntetisk röst, från Tobii Dynavox oberoende dotterbolag Acapela Group eller andra leverantörer. Funktionen för voice banking är för närvarande tillgänglig på knappt 20 språk. 

"Med den nya integrationen av voice banking vill vi hjälpa det stora antal människor som fått en diagnos som leder till förlorad röst, och som vill kunna spela in sin röst i tid innan de förlorar den", säger Markus Cederlund. Chief Product Officer på Tobii Dynavox. "Genom att göra det möjligt för fler personer att bevara sin röst och därmed en del av sin identitet, även vid allvarliga diagnoser, tror vi att vi kan bidra väsentligt till ökad livskvalitet."

Om ALS och kommunikationshjälpmedel
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Den påverkar gradvis en persons förmåga att gå, använda händerna, prata, äta och så småningom andas. Efter att en individ utvecklar talsvårigheter, blir tillståndet allvarligare med tiden tills talet blir svårt för andra att förstå. Ungefär 1 av 50 000 personer världen över diagnostiseras med ALS per år, de flesta mellan 40 och 70 år.

Kommunikationshjälpmedel spelar ofta en viktig roll i livet för personer med ALS och andra diagnoser där rösten går förlorad, eftersom de möjliggör för människor att använda sina ögon eller händer för att göra sin röst hörd och kommunicera. Programvaran TD Talk, med integrerad voice banking, kommer förinstallerad på TD Pilot, Tobii Dynavox iPad-baserade kommunikationshjälpmedel som kan kontrolleras med ögonstyrning och pekskärm.
 

Contact

Anders Lundin
Senior PR & Communications Manager

anders.lundin@tobiidynavox.com
+46 (0)733 27 87 61

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.