CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

november 23, 2021

Prospekt för Tobii Dynavox AB offentliggjort

Tobii Dynavox AB (”Tobii Dynavox” ) har idag publicerat ett prospekt avseende upptagande till handel av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 9 december 2021.  

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Tobii Dynavox hemsida (Tobii Dynavox split from Tobii - TD Investor Relations) och Tobii AB:s (”Tobii”) hemsida (tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/).  

Tidplan för utdelning och notering av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm 

30 november 2021: Tobii Dynavox håller kapitalmarknadsdag i Stockholm 
3 december 2021: Sista dag för handel i Tobii med rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox  
6 december 2021: Tobii att handlas utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox  
7 december 2021: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Tobii Dynavox  
9 december 2021: Första handelsdag i Tobii Dynavox  

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.