CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 13, 2023

Tobii Dynavox publicerar Årsredovisning 2022

Tobii Dynavox publicerade idag Årsredovisningen för 2022 på webbsidan Tobii Dynavox Investerarrelationer. Dokumentet inkluderar även Tobii Dynavox hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.  

Under 2022 växte intäkterna med 40% till 1 216 MSEK (872). Den organiska tillväxten var 16%.   Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (6,9). 

- Den starka försäljningstrenden fortsatte med rekordtillväxt för helåret 2022, säger Fredrik Ruben, VD på Tobii Dynavox. Vi har fortsatt att stärka organisationen med hängivna medarbetare, nya produkter och förvärv. Vi går framåt med en stabil grund för tillväxt, då vi verkar på en mycket underpenetrerad marknad med hög tillväxtpotential, som är relativt okänslig för konjunktursvängningar. 

Tobii Dynavox målsättning är att genom användningen av företagets kommunikationshjälpmedel förbättra livet för de miljontals människor som lever med funktionsnedsättningar, som ALS, cerebral pares och autism. Sammanlagt har Tobii Dynavox gett över 230 000 människor runtom i världen en röst att kommunicera med, vilket bidrar till förbättrad livskvalitet och ett mer hållbart samhälle. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobii Dynavox hemsida under finansiella rapporter. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022. 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 14:00 CEST. 

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.